Wed. May 18th, 2022


Tham gia sự kiện Sắc Màu Rực Rỡ để nhận ngay Xinqiu miễn phí cùng với rất nhiều nguyên thạch và nguyên liệu đột phá thiên phú.

Thời Gian Sự Kiện

Thời gian mở: 10:00 07/04/2022 – 03:59 25/04/2022 (Thời gian server)

Điều Kiện Tham Gia

  • Hạng mạo hiểm30
  • Hoàn thành “Kế Hoạch Thoát Khỏi Đảo Ritou” trong Nhiệm Vụ Ma Thần Chương II – Màn I “Lôi Thần Uy Nghiêm, Địa Đàng Vĩnh Hằng”
  • Sau khi hoàn thành Nhiệm Vụ Truyền Thuyết Kamisato Ayato: Chương Thần Thủ Bách – Màn 1 “Chiếc Lá Ngô Đồng Rơi”, Nhiệm Vụ Truyền Thuyết Raiden Shogun: Chương Thiên Hạ Nhân – Màn II “Giấc Mộng Thoáng Qua”, Nhiệm Vụ Truyền Thuyết Sangonomiya Kokomi: Chương Rồng Ngủ – Màn I “Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng” tham gia sự kiện sẽ có trải nghiệm tuyệt vời nhất.
  • Nếu chưa hoàn thành Nhiệm Vụ Truyền Thuyết của Kamisato Ayato, Raiden Shogun và Sangonomiya Kokomi, có thể tham gia sự kiện qua “Trải Nghiệm Nhanh”

Giới Thiệu Cách Chơi