Mon. May 16th, 2022


Nakroth và Superman sẽ chính thức trở lại meta Liên Quân sau những thay đổi này.

Rourke

Chiêu Thức Trước khi chỉnh sửa Sau khi chỉnh sửa
Thuộc tính

Tốc đánh tăng: 2%

Độ khựng đánh thường: 0.3 giây

Tốc đánh tăng: 3%

Độ khựng đánh thường: 0.333 giây

Đoạt mệnh nhỏ

Rourke tăng tốc chạy, đồng thời bắn ra mũi tên đặc biệt trong đòn đánh kế, gây 225+0.75 công vật lý.

Độ khựng sau khi bắn: 0.5 giây.

Rourke tăng tốc chạy, đồng thời bắn ra mũi tên đặc biệt trong đòn đánh kế, gây 200+30/lv+0.75 công vật lý.

Độ khựng sau khi bắn: 0.4 giây.

Xung phong Rourke tăng tốc lướt 4.5m trong 0.43 giây. Rourke tăng tốc lướt 4.5m trong 0.4 giây.
Càng chiến càng hăng Rourke loại bỏ mọi trạng thái khống chế hiện tại, đồng thời tạo lá chắn giúp chặn 1200+600/lv sát thương. Rourke loại bỏ mọi trạng thái khống chế hiện tại, đồng thời tạo lá chắn giúp chặn 1200+800/lv sát thương.

Nakroth

Chiêu Thức Trước khi chỉnh sửa Sau khi chỉnh sửa
Thẩm Phán Oai Nghiêm Mỗi đòn đánh thường thứ tư sẽ hất tung một mục tiêu, đồng thời chiêu tung trúng đích giúp Nakroth tăng 40% tốc đánh trong 2 giây. Mỗi đòn đánh thường thứ tư sẽ hất tung một mục tiêu, đồng thời chiêu tung trúng đích giúp Nakroth tăng 50% tốc đánh trong 3 giây.
Gươm Hành Quyết   Nakroth tung chiêu gây sát thương lên kẻ địch và tăng 25% miễn thương cho bản thân.

Superman

Chiêu Thức Trước khi chỉnh sửa Sau khi chỉnh sửa
 

Superman gây sát thương 100% công vật lý + 8% máu tối đa sát thương lên kẻ địch khi ở trang thái phi hành ở tất cả các chiêu.

Superman gây sát thương 115% công vật lý + 8% máu tối đa sát thương lên kẻ địch khi ở trang thái phi hành ở tất cả các chiêu.
Siêu năng lực

Sát thương hơi lạnh: 175/lv(+150% công vật lý) sát thương vật lý

Sát thương laser: 175/lv(+150% công vật lý) sát thương vật lý

Sát thương hơi lạnh: 175/lv(+175% công vật lý) sát thương vật lý

Sát thương laser: 175/lv(+175% công vật lý) sát thương vật lý

Sau khi trận đấu bước sang phút 18, về cơ bản phe bất lợi đã có xu hướng full trang bị, nếu lúc này tình hình chưa nghiêng hẳn về một bên thế trận sẽ bước vào thế giằng co.

Liên Quân Mobile đang cố gắng thay đổi thời gian giằng co vô nghĩa trước khi những cuộc chiến kéo dài làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của người chơi.

Caesar bạo chúa

Giảm thời gian làm mới của Caesar bạo chúa.

Làm mới: 240 giây thay đổi thành 210 giây.

Lính

Tăng máu của lính sau 15 phút: 10% thay đổi thành 12,5%, giới hạn tăng trưởng máu 500% thay đổi thành 600%.

Tăng tấn công: 7,5% thay đổi thành 10%, giới hạn tăng trưởng tấn công 400% thay đổi thành 500%.

Giới hạn tăng giáp, giáp phép được thống nhất 200%.

1. Sửa lỗi khiến sảnh tướng Yue không bình thường.

2. Phần cá nhân – Chức năng các loại danh hiệu đã được khôi phục và bạn có thể xem các danh hiệu truyền thuyết trước đây.